9000 гр.Варна, бул.”Мария Луиза” 7     + 359 52 641672; +359 888 699 525     info@benitour.com      


Екскурзии

Почивки


Празници и пакети 
Вие сте в: Начало > Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА БЕНИТУР 92 ЕООД

От 25 май 2018г. влиза в сила нов Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation, или накратко GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Във връзка с това, от 25 май 2018г. Бенитур 92 ЕООД въвежда следната Политика за защита на личните данни, която постановява как използваме и защитаваме всяка предоставена от Вас информация, когато ползвате нашия уебсайт.

В качеството си на администратор на лични данни Бенитур 92 ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на съответната услуга и ги пази отговорно и законосъобразно. В тази връзка Бенитур 92 ЕООД гарантира на всички свои клиенти конфиденциалността на предоставените от тях лични данни. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на строга поверителност. Ние знаем колко важно е опазването и управлението на Вашите лични данни и предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да ги защитим от случайна загуба, неоторизиран достъп, използване, промяна или разкриване. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните Ви данни. Бенитур 92 ЕООД има вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните ви данни. Тя е изградена на базата на вида на информацията, която събираме и целите, за които я събираме. Принципно съхраняваме вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за осъществяване на дейността ни и за изпълнение на задълженията ни по закон. Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай че не желаете да ни предоставите личните Ви данни, няма да можете да използвате услугите предоставени от нас.
Във връзка с влизането в сила и изпълнение на Чл. 5(2) от Регламент (ЕС) 2016/679, Бенитур 92 ЕООД изпълнява следната политика за защита на личните данни:

Какви лични данни събираме?
За да извършваме дейността си и да Ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние събираме и обработваме лични данни, когато Вие ни ги предоставите или взаимодействате с нас директно. Личната информация, която събираме, включва:
Когато се свързвате с нас чрез този сайт като попълвате формата за запитване, или ни изпращате запитване за оферта:
- Вашите лични данни, като име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер.
- Предпочитания за пътуване
- Имейл съобщения, изпратени до нас и други електронни комуникации, които изпращаме до вас и които сте отворили, включително всички връзки в тях, върху които кликвате;
Когато купувате туристически пакети или услуги от нас в нашия офис, онлайн или чрез имейл комуникация с нас, ние събираме и:
- Вашата идентификация - вкл. данни от документ за самоличност като ЕГН, дата и място на издаване, валидност на документа;
- Информация за пътниците
- Информация за сключване на застраховка
- Информация за издаване на визи - копие или оригинал на паспорт, снимка

Лични данни, които предоставяте за други лица:
- Ние използваме лични данни за други лица, предоставени от вас, като например тези на хората от вашата резервация.
- Чрез предоставяне на лични данни на други хора, вие трябва да сте сигурни, че те са съгласни на това и Ви е позволено да я предоставите. Трябва да сте сигурни, че те разбират, как техните лични данни могат да бъдат използвани от нас.
Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в този документ права.

Обработка на лични данни
Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен ви от вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашите уебсайтове. С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, напр. при регистрация, анкета, игра за награда или за изпълняване на договор, като срокът на тяхното съхранение.

Как използваме вашите лични данни? 
Ние използваме вашите лични данни за следните цели:
- Да Ви предоставим услугите ни, свързани с а) туристическите пакети, които продаваме; б) организирането на пътнически превоз по въздух, суша и вода; в) резервационни, визови и застрахователни услуги, свързани с туристическото пътуване;
- Да Ви предоставяме информация във връзка с тези услуги, включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, която сте избрали (телефон, SMS, Skype,Viber, Messenger, имейл); ние може да ви изпращаме информация за наши продукти и услуги, както и за оферти на други компании, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, ако предварително сте дали съгласието си затова.
- Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили запитване за оферта за пътуване, или да ви съдействаме при настъпило застрахователно събитие по полицата, включена във вашия пакет, да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
- Да персонализираме вашия опит като направим маркетинговата комуникация, включително онлайн реклама, подходяща за вашите интереси. Наблюдението на вашето сърфиране и покупки и на отговорите ви на маркетинговите комуникации ни помага да ви разберем по-добре като клиент и ни позволява да ви предоставим персонализирани оферти и услуги
- Да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, като отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
- Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и пазарни проучвания и изследвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет сайта ни и да развиваме нашата гама от услуги и продукти;

Правни основания за обработка на Вашите лични данни.
- във връзка с и за изпълнение на договор за туристическа услуга, който сключваме с Вас или
- за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи или
- наш легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи. Например, водене на кореспонденция при отправено от Вас искане за информация за туристически продукт или услуга, при установяване, упражняване и защита на правни претенции или
- Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи - когато правите резервации или пращате запитване по имейл, ние ще питаме дали бихте искали да получавате маркетингови съобщения. Можете да промените предпочитанията си за маркетинг по телефона като ни потвърдите писмено на изпратения в тази връзка имейл от нас, с помощта на връзка "Отписване" в нашите маркетингови имейли, чрез отговор “ Стоп“ на кратък код в нашите маркетинг текстови съобщения или като ни пишете на info@benitour.com по всяко време. Разбира се изборът е изцяло Ваш, но ако откажете, да получавате маркетингова информация от нас, това ще ви попречи да получавате страхотни оферти или промоции, които могат да бъдат от интерес за вас.
Ние ще актуализираме периодично горепосочения примерен списък, в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.
Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на действащото законодателство.

Споделяне на Вашите лични данни.
За да ви предоставим продукти или услуги, поискани от вас, ние може да споделяме лични данни с доставчици на вашето пътуване, включително туроператори, авиокомпании, хотели, застрахователи и транспортни фирми. Също така ние работим и с внимателно избрани доставчици, които изпълняват определени функции от наше име. Например компании, които да ни помагат в сферата на IT услугите, счетоводството, съхранение и комбиниране на данни, маркетинг, рекламни кампании и доставка на продукти и услуги. Възможно е да се наложи да споделяме лични данни за установяване, упражняване или защита на нашите законни права с регулаторни, държавни и съдебни органи. За да можете да пътувате, може да бъде задължително (както това се изисква от държавните органи в точките на отпътуване и местоназначение) да се разкриват и обработват вашите лични данни за целите на имиграцията, граничния контрол, сигурността и борбата с тероризма или всякакви други цели, които се определят като подходящи. Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да ги пазят и да не ги използват за собствени маркетингови цели. Ние споделяме само минимум лични данни, което дава възможност на нашите доставчици и партньори на дребно да предлагат своите услуги на Вас и на нас. Някои страни ще позволят пътуване само ако предоставите предварително вашите пътнически данни. Тези изисквания могат да се различават в зависимост от вашата дестинация и се препоръчва да проверите. Въпреки, че не е задължително, ние можем да помогнем при необходимост. US Secure Flight Data) Пътническите листове се оптимизират в съгласие с новите изисквания за използването на Резервационни
Данни за Пътниците (PNR) и Предварителна Пътническа Информация (API) за чартърните полети.

Връзки към други сайтове.
Нашият сайт може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от други организации, или функции за социални медии като Facebook, които имат свои собствени известия за поверителност. Моля не забравяйте да прочетете условията за поверителност внимателно, преди да предоставите личните си данни на сайтове на други организации, тъй като ние не поемаме никаква отговорност или задължение за сайтовете на други организации.

Вашите права.
Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от законодателството. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните ви данни; други търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. Ако не разбирате как обработваме личните ви данни или имате въпроси, свържете се с нас на контактите, посочени в този документ.
Съгласно приложимото законодателство, Вие имате следните права:
- Право на достъп до личните данни, свързани с Вас - можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме
- Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;
- Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
- Правото да поискате изтриване на личните данни, свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“) - в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги обработваме, или оттеглите съгласието си и не е налице друго правно основание да продължим обработване, когато вашият легитимен интерес има превес над нашите законни причини за обработване, или когато обработването е в нарушение на приложимото законодателство;
- Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)
- Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни.
 
Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:
Комисия за защита на личните данни:
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
Информация относно Администратора на лични данни:
Наименование: Бенитур 92 ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр.Варна 9002, ул.“Генерал Скобелев“ № 87, ет.4, ап.3
Адрес на упражняване на дейността: гр.Варна 9000, бул.“Мария Луиза“ № 7
Данни за кореспонденция: гр.Варна 9000, бул.“Мария Луиза“ № 7
Е-mail: info@benitour.com
Телефон: 052 641672
Уеб сайт: www.benitour.com
 
Политика за използване на cookies/бисквитки
Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да използва, като ги запишe на вашето устройство. Целта на бисквитките е да „запомнят“ вашето устройство и да може то да бъде разпознато при последващо влизане в уебсайта като по този начин уебсайтът ще бъде адаптиран спрямо предпочитанията на потребителя. Бисквитки се наричат всички файлове, които събират и запаметяват такава информация.Бисквитките се използват с различни цели. Бенитур 92 ЕООД разчита на тях, за да подбере по-добре съдържанието на сайта, според вашите интереси, да следи каква е посещаемостта на уебсайта, да функционира по-ефикасно и др.По-голяма част от бисквитките се използват единствено с цел да се разбере как Потребителите достигат до уебсайта или какво е тяхното ориентировъчно местоположение. Все пак съществуват и бисквитки, които съхраняват лична информация, като например запомняне на имена и пароли.
КОНТАКТИ
Адрес: гр.Варна 9000
бул.”Мария Луиза” 7 (до Катедралата)
Телефони: тел./факс: 052 641672
мобилен: 088 8699525
E-mail: info@benitour.com
Работно време: Понеделник – Петък
10 – 18 ч.

2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни